۱۶ نمونه از برترین مدلهای کاشی لعابی جدید که به تازگی وارد بازار عرضه شده است!

سی و سه قطعه کاشی لعابدار که به چندین دوره مختلف از سلسله‌های مینگ و چینگ (حدود 1482-1722 پس از میلاد) برمی‌گردد در این مطالعه جمع‌آوری شد. آنها شامل 17 قطعه از چهار دیوار صفحه نمایش مختلف معبد هانچنگ کنفوسیوس و 16 نمونه از 4 دیوار صفحه نمایش مختلف معبد Town God’s Temple هستند.

نمونه های کاشی لعابی تمام رنگ های لعاب یعنی سبز، زرد، قهوه ای و فیروزه ای را پوشش می دهند.

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) با طیف‌سنجی پراکنده انرژی (EDS):
یک ابزار ZEISS، مدل EVO-250 SEM (Zeiss، این ابزار در Xi’an، چین قرار دارد)، همراه با یک سیستم Oxford Instruments X-MAX20 EDS، برای مطالعه ریزساختار نمونه و بدنه و ترکیبات لعاب مورد استفاده قرار گرفت.

یک مقطع از هر نمونه نماینده جدا شده و به عنوان یک بلوک صیقلی نصب شد ولتاژ شتاب مورد استفاده برای مشاهده و تحلیل 20 کو با فاصله کاری 8 میلی متر بود.

تصاویر الکترون پراکنده SEM (BSE) از ریزساختار خمیر و لعاب بدن ثبت شد برای هر نمونه، ترکیبات شیمیایی بدنه و لعاب کاشی در سه ناحیه کوچک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقادیر میانگین محاسبه شد.

کاشی لعابی

اندازه آنالیز شده توسط EDS هم برای بدنه و هم برای لعاب حدود 200 میکرومتر × 300 میکرومتر است زمان تست EDS 90 ثانیه بود.

استانداردهای Oxford Instruments برای تعیین کمیت 10 عنصر (Si، Al، Na، K، Mg، Ca و Fe برای بدنه کاشی، در حالی که Pb، Si، Al، Na، K، Mg، Ca، Fe، Cu و Ti برای لعاب کاشی).

نتایج به درصد اکسید تبدیل و تا 100% نرمال شد. حد تشخیص ابزار 0.1٪ است ترکیبات شیمیایی لعاب هر 33 نمونه در این مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

برای ترکیبات شیمیایی خمیر، تنها 23 نمونه (C1-10 و T1-13) تجزیه و تحلیل شده است دلیل آن این است که خمیرهای نمونه‌های C11-17 و نمونه‌های T14-16 قبلاً به شدت پوسیده شده‌اند، بنابراین خمیرهای این نمونه‌ها شل و شکننده به نظر می‌رسند (از شکوفایی نمک رنج می‌برند). بنابراین، اگر این نمونه‌ها از نظر ترکیبات شیمیایی آزمایش شوند، نتایج نادرستی به دست می‌آید.