چسب کاغذ قدیمی که باعث مرگ عتیقه فروشی در تهران شد

لمس کردن، فشردن و الک کردن به کودک نوپای شما تجربه مستقیم بافت را می دهد. می توانید از ماسه یا نمک استفاده کنید، زیرا هر دو تضاد بسیار خوبی با چسب ایجاد می کنند. چسبنده در مقابل شنی و مرطوب در مقابل خشک.

یک کاسه بزرگ با ماسه یا نمک آماده کنید.یک بطری چسب به کودک خود بدهید و از او دعوت کنید تا مقداری چسب کاغذ قدیمی را روی یک تکه کاغذ سنگین یا مقوا به هر شکلی که دوست دارد بفشارد.

یک قاشق به کودک خود بدهید و مقدار زیادی ماسه یا نمک روی چسب بریزید.وقتی چسب پوشانده شد، به کودک خود بیاموزید که کاغذ یا مقوا را بردارد و ماسه اضافی را دوباره داخل کاسه بریزد.

کودک دو ساله شما برای چالش های شناختی جدید در درک فضایی و تشخیص الگو آماده است. این کیت بازی طیف وسیعی از فرصت‌ها را در اختیار کودک شما قرار می‌دهد تا مهارت‌های حرکتی ظریف خود را تقویت کند، هندسه را کشف کند و وزن و تعادل را آزمایش کند.

چسب های RE در حال حاضر در پروژه های آزمایشی مختلف در صنعت با نتایج مثبت استفاده می شوند که کاربرد آنها را برجسته می کند. هنکل با مشارکت با شرکت‌های مشهور و نوپا، خرسند است که نمونه‌های واضحی از بازیافت و بسته‌بندی پایدارتر را ارائه دهد.

چسب های RE در حال حاضر در پروژه های آزمایشی مختلف در صنعت با نتایج مثبت استفاده می شوند که کاربرد آنها را برجسته می کند. هنکل با مشارکت با شرکت‌های مشهور و نوپا، خرسند است که نمونه‌های واضحی از بازیافت و بسته‌بندی پایدارتر را ارائه دهد.