پله برقی دست دوم عجیبی در فرانسه که شب ها نامرئی می شود

از آنجایی که سرعت درایو اصلی کمتر از هندریل است، بنابراین انحراف نباید به گونه ای باشد که مسافر مجبور باشد دستان خود را در فواصل زمانی رها کرده و دوباره آن را نگه دارد.

برخی از مسافران به ویژه کودکان و افراد مسن، از لحظه ای که روی پله برقی دست دوم قرار می گیرند نرده را نگه می دارند و تا لحظه پیاده شدن آن را رها نمی کنند تا تعادل خود را حفظ کنند.

اگر انحراف بین سرعت هندریل و دستگاه از انحراف استاندارد بیشتر شود هندریل بازوی مسافر را می کشد و باعث سقوط آنها می شود.

علاوه بر این چنین خطری می تواند زمانی اتفاق بیفتد که نرده دستی به طور کامل متوقف شود و همانطور که در بالا ذکر شد، می تواند باعث خطر سقوط شود.

برای جلوگیری از چنین مشکلی باید یک وسیله ایمنی به نام “Handrail Speed Monitor” وجود داشته باشد که برای کنترل انحراف باید روی دستگاه نصب شود.

پله

هر دلیلی که باعث تغییر جهت حرکت در پله برقی یا پیاده روی متحرک شود، می تواند منجر به سقوط مسافران شود. چنین خطری زمانی اتفاق می‌افتد که جهت حرکت به هر دلیلی اتفاق می‌افتد مانند زمانی که ماشین به طور ناگهانی متوقف می‌شود و شروع به حرکت معکوس می‌کند.

این معکوس ممکن است به دلیل نقص در سیستم ترمز رخ دهد در حالی که بار زیادی از مسافران روی پله ها وجود دارد و همچنین ممکن است به دلیل شکستن زنجیر پله اتفاق بیفتد.

برای جلوگیری از برگشت، باید دستگاهی روی دستگاه نصب شود تا قبل از اینکه سرعت از مقدار اسمی بیشتر شود، سرعت بیش از حد را تشخیص دهد.

اگر پله برقی طوری طراحی شود که از سرعت بیش از حد جلوگیری کند، این الزام نادیده گرفته می شود. همچنین باید یک دستگاه نظارت برای پله‌های برقی و پیاده‌روی‌های متحرک شیبدار در نظر گرفته شود تا به محض وقوع معکوس آن را تشخیص دهد.