مطالعه تجربی کمی برای بررسی هودی دخترانه انجام شده است

نمادگرایی مد اگرچه مطالعه تجربی کمی برای بررسی هودی دخترانه انجام شده است.
برخی از مفاهیم نظری را می توان از حوزه های مرتبط متعدد از جمله نمادگرایی مد (Morgado 2007؛ Pratt and Rafaeli 1997)، استفاده از نشانه محصول (Rahman et al. 2010)، مدیریت ظاهر (Rahman et al. 2010) استخراج کرد.
فریتاس و همکاران 1997) و لباس و هویت (رحمان و همکاران 2011). بسیاری از مطالعات قبلی نشان داده اند کهمانتو چرم دخترانه ممکن است به عنوان یک ارتباط غیرکلامی
دال (لیدز-هورویتز 1993) یا سیستمی برای انتقال معنا – از یک فرهنگ به یک شخص یا یک شی (هیرشمن 1981؛ مک کراکن 1986)، از شخص یا شیئی برای عموم (رحمان و همکاران 2012)
و حتی از واقعیت به دنیایی تخیلی (رحمان و همکاران 2011؛ 2012). بدیهی است که معنای اشیاء، از جمله لباس، دائماً از طریق افراد، اشیا، تصاویر و کنش‌های ارتباطی تبدیل، انتقال، مذاکره و مبادله می‌شود.
به عبارت دیگر، معنای نمادین از طریق تبادلات اجتماعی ساخته، شکل می‌گیرد و تقویت می‌شود. در جامعه امروزی، مصرف‌کنندگان همیشه محصولات را صرفاً به‌خاطر فایده‌ی مادی‌شان نمی‌خرند.
بلکه به‌خاطر معنای نمادین و توانایی آن‌ها در بیان ایدئولوژی یک فرد، تست بارداری با گلاب (باز) ساختن هویت، یا حتی ارتقای جایگاه اجتماعی کاربر (Escalas and Beattman 2003). به عنوان مثال، آی پاد تاچ ممکن است نماد جوانی، بازیگوشی، و/یا استقلال باشد.
به ویژه در میان جوانان. به گفته الیوت و پرسی (2011)، معنای نمادین محصولات را می توان به «سمبلیسم اجتماعی» و «خود نمادگرایی» طبقه بندی کرد.
به عبارت دیگر، برخی از معانی معمولاً در درون یا بین فرهنگ ها مشترک هستند، اما برخی دیگر برای فرهنگ ها خاص یا خصوصی هستند.
شخصی. با توجه به جریان روزافزون اطلاعات و کالاها، معانی ذاتی فاکتور فروش کالاهای مصرفی را می توان با سرعتی بسیار سریعتر از گذشته در بین فرهنگ ها منتقل کرد. این
 • منابع:
  1. The hoodie: Consumer choice, fashion style and symbolic meaning
 • تبلیغات:
   1. با استفاده از مفتول در خانه شارژر تلفن همراه بسازید!
   2. پرواز شتری که بال نداشت از افسانه تا واقعیت!
   3. انتخاب بهترین هواکش برای ورزش دو و میدانی
   4. استفاده از رب گوجه به عنوان بوگیر یخچال!