علت میزان بالای سرب در خون گنجشک های شهری کشف شد

مطالعه Ouyang یکی از تعداد فزاینده‌ای است که محیط‌های شهری را در امتداد پیوسته مبل استیل ملایر و در مقیاس خوب مطالعه می‌کند: در این مورد، در تکه‌های دو متر مربعی هر کدام.

اویانگ گفت: “ما در بسته های کوچک به محیط نگاه می کنیم در مقیاسی که پرنده در آن زندگی می کند.” گنجشک به کل شهر اهمیتی نمی دهد. واقعاً در یک منطقه ساکن است و به سر و صدا گوش می دهد.

از آن منطقه، و به تعداد افراد آن منطقه اهمیت می دهد. فاکتور تراکم شهری این نکته را در نظر می‌گیرد که شهرها می‌توانند کوچک اما متراکم باشند و ساختارهای عمودی به اندازه ساختارهای افقی مهم هستند.

اویانگ از ارتباط نزدیک سلامت پرندگان با تراکم شهری متن تشکر از همسر به جای هر یک از مؤلفه های دیگری که آنها مطالعه کردند، شگفت زده شد.

او همچنین از میزان بالای سرب در خون پرندگانی که آنها مطالعه می کردند شگفت زده شد و معمای این که سرب از کجا می آید، شگفت زده شد.

اویانگ می‌گوید: «آن‌ها می‌توانند تکه‌های سنگریزه را بخورند لباس چرم بچه گانه همانطور که پرندگان برای هزاران سال سنگریزه‌ها را می‌خوردند تا به هضم غذا کمک کنند.» “یا سرب می تواند در آب یا در حشرات از طریق تجمع زیستی باشد.”

او و آزمایشگاهش به بررسی ارتباط بین محیط‌های شهری و سلامت پرندگان برای درک تأثیرات شهرها بر پرندگان و چگونگی تغییر اکوسیستم‌ها، افراد، جمعیت‌ها و ژنتیک توسط گسترش شهرها ادامه خواهند داد.

  • منابع:
    1. Urban density strongly correlates with house sparrow health
  • تبلیغات:
  1. تازه ترین روشهای برتر کنترل مدیریت مالی در زندگی روزمره خود!
  2. از آنجایی که شکر تصفیه شده برای سلامتی مضر است
  3. عجیب ترین سازه هایی که با آجر نسوز ساخته شدند
  4. زیتون : درخت همیشه سبز پهن برگ نیمه گرمسیری