سمیت زعفران و اجزای اصلی آن در بعضی موارد

با وجود استفاده گسترده از زعفران سرگل سحر خیز در بسیاری از کشورها به عنوان یک داروی گیاهی، هیچ مطالعه مستندی وجود ندارد.

اثرات سمی زعفران را در مدل های حیوانی و مطالعات انسانی طبقه بندی کند.

بنابراین، در این مقاله مروری، مطالعات مختلفی در پایگاه‌های اطلاعاتی علمی از جمله پایگاه‌های Scopus، MEDLINE و Web of Science و منابع محلی مورد بحث قرار گرفته است.

سمیت زعفران و اجزای اصلی آن را تحت عنوان سمیت توصیفی و تکاملی با استفاده از مدل‌های حیوانی ارزیابی می‌کنند.

علاوه بر این، اثرات سمی احتمالی زعفران پوشال مشهد و کروسین در آزمایشات بالینی انسانی ذکر شد.

کلمات کلیدی برای جستجو عبارت بودند از: Crocus sativus، زعفران، کروسین، سافرانال، کروستین، سمیت، رشد، مدل حیوانی و کارآزمایی بالینی.

یافته های سم شناسی زعفران نگین قائنات و اجزای اصلی آن در حیوانات

سمیت حاد زعفران و ترکیب اصلی آن شامل کروسین و سافرانال

به طور کلی اولین مرحله برای تعیین سمیت مواد شیمیایی، آزمایشات حاد است.

هدف از آزمایش حاد بدست آوردن LD50 و سایر اثرات سمی مانند اندام های هدف پس از یک یا چند مسیر تجویز است. موش و موش دو گونه معمولی هستند که می توانند برای این آزمایش استفاده شوند.

حیوانات 14 روز پس از دریافت تک دوز مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا کشندگی و سایر اثرات سمی مشاهده شود

سمیت حاد زعفران
نشان داده شده است که داده های سم شناسی در مورد ایمنی زعفران نگین صادراتی یکسان نیست.

یافته ها نشان داد که مقادیر LD50 کلاله زعفران و عصاره گلبرگ به ترتیب 1.6 و 6 گرم بر کیلوگرم در موش پس از قرار گرفتن در معرض IP بود

مقدار LD50 زعفران پس از مصرف خوراکی در موش BALB/c 556±4120 میلی‌گرم بر کیلوگرم بود.

 • منابع:
  1. Toxicology effects of saffron and its constituents: a review.
 • تبلیغات:
  1. استفاده از پالت برای جابجایی کشتی!
  2. خرید مایع ظرفشویی صنعتی
  3. جعبه پلاستیکی از بین برنده میکروب
  4. آیا می دانید روغن کنجد غذای محبوب کدام حیوان است؟