جدیدترین نتایج تحقیقاتی درباره ی استفاده از ظروف ملامین رنگی در درمان انواع سرطان

ظروف مواد غذایی ملامینه سابقه استفاده ایمن دارند هیچ گزارش علمی در مورد اثرات نامطلوب سلامتی مرتبط با استفاده از مواد غذایی ملامینه وجود ندارد. هنگامی که به درستی استفاده شود، میزان مهاجرت ملامین از اجناس غذایی ناچیز یا بسیار کم است و خطری برای سلامتی مردم ایجاد نمی کند.

سازمان کشاورزی و دامپزشکی (AVA) موارد زیر را در مورد استفاده از ظروف ملامین رنگی توصیه می کند:

غذا را در ظروف مواد غذایی ملامینه گرم نکنید و نپزید.
از ظروف غذای ملامینه در مایکروفر یا اجاق معمولی استفاده نکنید.
از چاقوهای دندانه دار روی ظروف مواد غذایی ملامینه استفاده نکنید.
از ظروف غذای ملامینه ای که روی سطح آن آسیب دیده است استفاده نکنید.
برای تمیز کردن ظروف مواد غذایی ملامینه از پاک کننده های ساینده خشن، پشم فولادی یا پدهای تمیز کننده فلزی استفاده نکنید.
در صورت وجود از ظروف ملامین رنگی طبق دستورالعمل سازنده استفاده کنید.

ظروف ملامین رنگی

مقررات مواد غذایی سنگاپور الزامات ایمنی را برای پلاستیک های تماس با غذا (به عنوان مثال ظروف مواد غذایی مانند کاسه، بشقاب و ظروف) که در سنگاپور وارد و فروخته می شوند، تصریح می کند.

تولیدکنندگان پلاستیک های تماس با غذا موظفند آزمایش هایی را روی محصولات خود انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که آنها با قوانین و محدودیت های مربوطه برای شرایط استفاده مورد نظر مطابقت دارند.

بعلاوه، بر اساس مقررات بهداشت عمومی محیطی (بهداشت مواد غذایی)، اپراتورهای مواد غذایی و دست اندرکاران مواد غذایی آنها موظفند اطمینان حاصل کنند که ظروف، ظروف یا وسایل آنها همیشه بریدگی، شکستگی، ترک خوردن یا آسیب نرسیده است.

AVA نظارت منظم پس از فروش شامل نمونه برداری و آزمایش ظروف مواد غذایی (از جمله ظروف مواد غذایی ملامینه) را انجام می دهد تا اطمینان حاصل کند که آنها هنگام قرار گرفتن در معرض مواد غذایی یا در شرایط استفاده مورد نظر، مواد مضری را آزاد نمی کنند اجناس مواد غذایی که در آزمایشات رد شده باشند، مجاز به فروش نیستند.