تزریق داخل وریدی عسل طبیعی پاستوریزه مانوکا

تزریق داخل وریدی عسل طبیعی پاستوریزه مانوکا اثر آپوپتوز خود را بر روی خطوط سلول های سرطانی از طریق درگیری کاسپاز 9 اعمال می کند که به نوبه خود کاسپاز-3، پروتئین مجری را فعال می کند.
آپوپتوز توسط عسل مانوکا ساخته شد که همچنین در فعال شدن PARP، تکه تکه شدن DNA و از دست دادن بیان Bcl-2 نقش دارد.
خواص آپوپتوز عسل کوهی آن را به عنوان یک ماده طبیعی ممکن به عنوان یک عامل ضد سرطان تبدیل می کند.
زیرا بسیاری از شیمی درمانی های مورد استفاده در حال حاضر عوامل القا کننده آپوپتوز هستند.
فعالیت‌های ضد التهابی و تعدیل‌کننده ایمنی التهاب مزمن می‌تواند با آسیب رساندن به بافت‌ها از بهبودی جلوگیری کند.
با توجه به ادبیات حاضر، عسل طبیعی سقز پاسخ التهابی را در مدل های حیوانی، کشت سلولی، [63،64،65] و کارآزمایی های بالینی کاهش می دهد.[66] محتوای فنلی موجود در عسل مسئول اثر ضد التهابی است.
این ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی باعث سرکوب فعالیت های پیش التهابی سیکلواکسیژناز-2 (COX-2) و/یا اکسید نیتریک سنتاز القایی (iNOS) می شوند.
عسل و ترکیبات آن در تنظیم پروتئین‌هایی از جمله iNOS، اورنیتین دکربوکسیلاز، تیروزین کیناز و COX-2 نقش دارند.
انواع مختلفی از عسل گون ساکارز برای القای فاکتور نکروز تومور آلفا، اینترلوکین-1 بتا (IL-1β) و تولید IL-6 کشف شده است. و تولید سلول های کشنده طبیعی در طی پاسخ های ایمنی اولیه و ثانویه در کشت بافت.
 • منابع:
  1. Honey and Health: A Review of Recent Clinical Research
 • تبلیغات:
   1. پراکندگی جغرافیایی انواع ماهی ها
   2. تاثیرات بطری پلاستیکی بر محیط زیست
   3. آفات و بیماری ها در هنگام کشت و تولید خیار
   4. شیرآلاتی که می توانند آب ورودی را به گاز تبدیل کنند!