استفاده از قارچ در پزشکی هسته ای

در این مقاله قصد داریم تا شما را با چگونگی استفاده کردن از قارچها در عملیاتهای پزشکی آشنا کنیم، پس در ادامه با مجموعه بزرگ آراد برندینگ همراه باشید.

در بیاینیه در روزهای اخیر این موضوع بیان شده بود که قرار است از قارچ خوراکی جنگلی در پزشکی هسته ای استفاده شود تا این کار بهبود یابد.

یکی از انواع قارچ پرورشی کوهی رایج که در تمام جهان وجود دارد قارچ صدفی خوراکی می باشد، که به آن قارچ صدف مروارید هم می گویند قارچ صدفی پرورشی خوراکی کوهی صنعتی از سازگارترین انواع قارچها می باشد.