استفاده از اسانس گیاهان دارویی به عنوان بوگیر کفش

توسعه تمدن ها در همه کشورهای جهان تقریباً همه سوابق استفاده از اسانس گیاهان دارویی را دارند. امروزه حدود 80 درصد مردم کشورهای در حال توسعه همچنان برای حفظ سلامت جسمی و روانی خود به داروهای سنتی متکی هستند و حدود 85 درصد این داروها از قلمرو گیاهی گرفته شده اند.

با این حال، بسیاری از اسانس گیاهان دارویی در سال های اخیر به دلیل توسعه و بهره برداری نامناسب از زمین های زیر کشت، توسعه شهری و برداشت بی رویه به سرعت در حال از بین رفتن هستند.

استفاده از کشت و تولید مثل در شرایط آزمایشگاهی همراه با فناوری انجماد می تواند تنوع زیستی منابع اسانس گیاهان دارویی سنتی را تضمین کند.

علاوه بر این، فناوری انجماد روشی قابل اعتماد برای حفظ طولانی مدت گونه های کمیاب پروتوپلاست است.در حال حاضر برخی از آنها با موفقیت توسط پروتوپلاست ها حفظ شده اند.

برای توسعه طولانی مدت صنعت داروسازی، زمانی که تولید بسیاری از مواد دارویی فعال بیولوژیکی در مقادیر زیاد و با هزینه کم با استفاده از تکنیک های سنتز مصنوعی دشوار است اسانس گیاهان دارویی می توانند منبع مهم و قابل اعتمادی از داروها باشند.

طبق آمار 119 نوع ماده شیمیایی دارویی خالص شده در جهان وجود دارد که از گیاهان عالی استخراج می شود این مواد دارویی را می توان با بیوتکنولوژی تولید کرد مانند کشت بافت، کشت سوسپانسیون سلولی یا تبدیل زیستی، سنتز متابولیت های ثانویه.

رشته کوه مرکزی تایوان سرشار از منابع بیولوژیکی از جمله داروهای گیاهی گرانبها و کمیاب است که به منظور پاسخگویی به نیازهای دارویی روزافزون بازار، این مواد دارویی از دیرباز به مقدار زیاد از محل اصلی خود برداشت شده و به سرعت به دست می آیند.

به منظور جلوگیری از برداشت بی رویه و انقراض منابع گرانبهای گیاهی، دولت صراحتاً برداشت غیرقانونی اسانس گیاهان دارویی را در مناطق حفاظت شده به عنوان پارک ملی ممنوع کرده است.